M.Sc. Roksana Kruć-Fijałkowska

Scopus Author ID: 57204209384
Web of Science ResearcherID: AAF-8643-2021

E-mail: roksana.kruc@amu.edu.pl
Phone:
0048-61-829 6047
0048-61-829 6333

Room: 260 (IG), L010 (WNGiG)

Job title: Ph.D. student

Courses:

 • Hydrogeology

Research interests:

 • Hydrogeochemistry
 • Groundwater monitoring and protection
 • Emerging contaminants in water
Abstracts

 

2021

 • Kruć-Fijałkowska R., Dragon K., Górski J., 2019 – Infiltracja brzegowa jako naturalny proces uzdatniania wód w zakresie mikrozanieczyszczeń organicznych na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo. Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt: “OMNIBUS CZ. VII”. Konferencja on-line 08-09.02.2021

2019

 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Infiltracja brzegowa jako naturalny proces uzdatniania wód w zakresie mikrozanieczyszczeń organicznych na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo, [w:] Geologia Warta Poznania. Konferencja Naukowa z okazji XXX-lecia Koła Naukowego Geologów UAM oraz X-lecia Pracowni Muzeum Ziemi WNGiG UAM „Geologia Warta Poznania”, Poznań, 11-12.10.2019
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Charakterystyka infiltracyjnych ujęć wody w Europie Wschodniej. XIX Współczesne Problemy Hydrogeologii. Toruń, 9-12 września 2019
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Migration of pharmaceuticals from the Warta River to the aquifer at a riverbank filtration site in Krajkowo (Poland). Proceedings of the International Symposium on Managed Aquifer Recharge (ISMAR 10). Madrit, Spain 20th to 24th May 2019
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Infiltracja brzegowa jako naturalny proces uzdatniania wód powierzchniowych w zakresie mikrozanieczyszczeń organicznych na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo. III Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna z okazji Światowego Dnia Wody, 21 marca 2019

2018

 • Kruć R., Górski J., Przybyłek J., 2018 – Warunki zasilania studni bariery infiltracyjnej na ujęciu Mosina-Krajkowo w świetle danych hydrochemicznych. Modelowanie przepływu wód podziemnych, Będlewo 16-19.10.2018
 • Kruć R., Górski J., Przybyłek J., 2018 – Warunki zasilania studni bariery infiltracyjnej na ujęciu Mosina-Krajkowo w świetle danych hydrochemicznych. XXII Konferencja Naukowo-Techniczna. Częstochowa 10-11.05.2018
Publications

2022

 • Kruć-Fijałkowska R., Dragon K., Drożdżyński D., Górski J., 2022 – Seasonal variation of pesticides in surface water and drinking water wells in the annual cycle in western Poland, and potential health risk assessment. Scientific Reports, 12(1).
 • Kruć-Fijałkowska R., Dragon K., Drożdżyński D., 2022 – Factors affecting the concentrations of pharmaceutical compounds in river and groundwaters: efficiency of river bank filtration (Mosina-Krajkowo well field, Poland). Geological Quarterly, 66(3).

2021

 • Matusiak M., Dragon K., Górski J., Kruć-Fijałkowska R., Przybyłek J., 2021 – Surface water and groundwater interaction at long-term exploited riverbank filtration site based on groundwater flow modelling (Mosina-Krajkowo, Poland). Journal of Hydrology: Regional Studies, 37, 100882.
 • Górski J., Dragon K., Kruć-Fijałkowska R., Matusiak M., 2021 – Assessment of river water infiltration conditions based on both chloride mass-balance and hydrogeological setting: The Krajkowo riverbank filtration site (Poland). Geologos, 27(1): 35–41.

2020

 • Kruć R., Dragon K., Górski J., Nagy-Kovacs Z., Grischek T., 2020 – Geohydraulic condtions and post-treatment at riverbank filtration sites in Eastern Europe. Baltica, 33 (1): 97-108.
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2020 – SOMA2 – narzędzie do oceny stopnia redukcji zanieczyszczeń mikroorganicznych na infiltracyjnych ujęciach wód. [W:] Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody. Współczesne problemy i kierunki badań, Wrzesiński D., Graf R., Perz A., Plewa K. (red). Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 25-32, ISBN 978-83-7986-303-7.

2019

 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Migration of Pharmaceuticals from the Warta River to the Aquifer at a Riverbank Filtration Site in Krajkowo (Poland). Water, 11, 2238.
 • Dragon K., Drożdżyński D., Górski J., Kruć R., 2019 – The migration of pesticide residues in groundwater at a bank filtration site (Krajkowo well field, Poland). Environmental Earth Sciences, 78:593.
 • Kruć R., Dragon K., Górski J., 2019 – Farmaceutyki w wodach rzecznych oraz ich migracja do ujęć infiltracyjnych w Krajkowie. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 475: 109-116.
 • Górski J., Dragon K., Kruć R., 2019 – Wpływ infiltracji brzegowej na przekształcenie środowiska hydrogeochemicznego warstwy wodonośnej na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo. Technologia Wody 3, 65: 24-31.

2018

 • Górski, J., Dragon, K., Kruć, R., 2018 – A comparison of the efficiency of riverbank filtration treatments in different types of wells. Geologos vol. 24, 3. DOI: 10.2478/logos-2018-0025
 • Dragon, K., Górski, J., Kruć, R., Drożdżyński, D., Grischek, T., 2018 – Removal of Natural Organic Matter and Organic Micropollutants during Riverbank Filtration in Krajkowo, Poland. Water, 10(10):1457. DOI: 10.3390/w10101457
 • Kruć, R., Górski, J., Przybyłek, J., 2018 – Conditions of infiltration well-field supply at the Mosina-Krajkowo water capture based on hydrochemical data. [in:] Security of collective water supply in areas under anthropopressure – 2018, Malina G. (Ed.). Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians in Częstochowa: 67-73 (in Polish)